• Vergroot lettergrootte
  • Standaard lettergrootte
  • Verklein lettergrootte
E-mail Afdrukken PDF

KerkRwaaij-2450lang kleinProtestantse Gemeente te Ravenswaaij

 

Op weg naar Pasen

Paaskruis
 

 

 

 

 

Deze week is de Stille Week, de week op weg naar Pasen.

Een week met een aantal pleisterplaatsen. Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Stille Zaterdag zijn momenten onderweg om even stil te staan.

Momenten om indrukken op te doen en op je in te laten werken.

Witte Donderdag

Een gebed
We hadden vandaag graag samen het brood
gebroken, Heer. En de wijn gedeeld.
We hadden graag elkaar in de ogen gekeken,
bij die plechtig uitgesproken woorden:
'Dit is mijn lichaam' en 'Dit is mijn bloed',
en zo een gewone Stille Week gevierd.
Zie toch hoe eenzaam en gebroken we zijn,
hoe ziek de wereld is, een schepping die zucht.
We kijken ineens sterker uit naar de maaltijd
die U zelf aanricht - in de wereld die komt.


(ND, 9 april 2020)


Goede Vrijdag en Pasen

Een lied dat daar goed bij past is net gemaakt. 
Het is een bewerking op Lied 1005 uit het Nieuwe Liedboek

 Lied 1005 Coronatijd

 

Corona en kerk

Nu, met de crisis rond het coronavirus, is de gemeente genoodzaakt op een andere wijze de kerkdiensten te organiseren.
Zolang we als gemeente niet bij elkaar kunnen komen, worden er via kerkdienstgemist.nl  streekdiensten georganiseerd.
Hierover leest u meer op de hoofdpagina van deze website.

Bij de diensten wordt ook aandacht gevraagd voor de collecte. De doelen voor de betreffende zondag staan achter de diensten vermeld op de hoofdpagina van deze website.
U kunt uw gift overmaken op het rekeningnummer van de diaconie onder vermelding van het doel van die dag.
De Kerkrentmeesters houden over het algemeen ook een collecte bij de dienst. Deze collecte is bedoeld om het kerkenwerk in Ravenswaaij
door te kunnen laten gaan. U kunt uw bijdrage overmaken naar het nummer van de kerkrentmeesters.
Hartelijk dank voor uw donatie.


De rekeningnummers zijn:

Diaconie: NL14 INGB 0002 6778 41
Kerkrentmeesters: NL24 INGB 0002 9567 30